Jeder Mitarbeiter des Unternehmens kümmert sich nach seiner Einordnung um schonende Abfallbehandlung, Öl,  um Schutz der Reinheit der Luft, Oberflächen-und Grundwasser und Liegende der Gesteine.

Sie befinden Sich in der Sektion:


Nový koncertní sál v Ostravě (opera)


Fotos in der Galerie: 2
Galerie ansehen »

Sdružení společností Garnets Consulting, INVIN, CM, Fett + Peneli.

S potěšením jsme se ujali vedení týmu stavebního dozoru stavby nové koncertní haly města Ostravy. Součástí naší činnosti je plánovat, koordinovat a řídit proces realizace jednoho z nejprestižnějších architektonických projektů současnosti ve světě. Projekt si získal uznání od architektonické komunity, se žhavými recenzemi v prestižních časopisech, jako jsou Forbes a Architizer.

Nový koncertní sál navrhuje renomované Newyorské studio Steven Holl Architects (USA) ve spolupráci s pražskými Architecture Acts. Stane se jednou z nejvýznamnější dominant Ostravy a nezaměnitelným symbolem města.