Jeder Mitarbeiter des Unternehmens kümmert sich nach seiner Einordnung um schonende Abfallbehandlung, Öl,  um Schutz der Reinheit der Luft, Oberflächen-und Grundwasser und Liegende der Gesteine.

Sie befinden Sich in der Sektion:


Odkanalizování města Verneřice


Fotos in der Galerie: 4
Galerie ansehen »

"Odkanalizování města Verneřice"

Předmětem projektu je výstavba oddílné splaškové kanalizace v dimenzi DN 300 v celkové délce 3,39 km a výstavba ČOV o kapacitě 1000 EO  ve městě Verneřice – kraj Ústecký,

Investiční náklady akce 36,6 mil Kč

Zahájení  prací 10/2014

Dokončení  akce 11/2015

 

Projekt spolufinancován Evropskou unií.