Jeder Mitarbeiter des Unternehmens kümmert sich nach seiner Einordnung um schonende Abfallbehandlung, Öl,  um Schutz der Reinheit der Luft, Oberflächen-und Grundwasser und Liegende der Gesteine.

Sie befinden Sich in der Sektion:


Vodovodní shybka Obříství


Fotos in der Galerie: 8
Galerie ansehen »

Garnets Consulting, a.s. zajišťuje funkci technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce vodovodní shybky Obříství“.

Rekonstrukce shybky spočívá k obnově přívodního řadu pod řekou Labe. Jedná se dvě paralelně vedené potrubí o délce 141,5m s průměrem 1200mm. Hloubky startovacích a cílových jam pro razící štít dosahují 11 metrů. Práce probíhají ze suchých jímek, které byly vytvořeny za pomocí larsenových stěn.

Ojedinělá obnova části přívodního řadu pro více než 200 000 obyvatel Středočeského kraje úspěšně pokračuje. Horninu a jíl pod korytem řeky Labe u Obříství provrtává razící štít podobně jako v pražském metru. Je ale o dost menší. Technici už jsou se strojem za prostředkem řeky a do díry o průměru asi 1,5 metru navíc tlačí trubku, kterou v budoucnu poteče voda. Potrubí boudou nakonec dvě vedle sebe a budou součástí páteřního vodovodu Středočeského kraje.