Referenz Dolní Poustevna

img_big_196.jpg

Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna - TDI

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2009 - 2012 144 mil. Kč 3,3 mil. Kč Technický dozor

 Firma Garnets v rámci projektu vykonává činnost technického dozoru investora – stavebníka nad prováděním stavby v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívajícím zejména v kontrole kvality provádění stavby a jeho úkolem je dosáhnout realizace stavby v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory z OPŽP.

Investorem akce je Město Dolní Poustevna.

 

URL Hinweis:
http://www.dolnipoustevna.cz/