Referenz Březové Hory, 1. etapa

Sanace území bývalého důlně – úpravárenského závodu a okolí – Příbram, Březové Hory -1. etapa

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2012 - 2015 119,6 mil. Kč 4,4 mil. Kč Správce stavby

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti správce stavby jako člen sdružení.
Stavba má charakter terénních úprav a rekultivací území dotčeného důlní činností a zpracováním rud. Nápravná opatření k odstranění ekologických rizik (snížení kontaminace povrchové vody v Litavce kovy, zejména Zn a Cd)

 

URL Hinweis:
http://bhsanace.spravcestavby.cz/