Referenz ÚČOV Praha

ÚČOV Praha - nová vodní linka

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2014 - 2017 5 800 mil Kč 3,8 mil Kč Správce stavby
Společnost Garnets Consulting a.s. se na tomto projektu podílí v roli správce stavby jako subdodavatel společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s
 
Předmětem projektu je výstavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze Troji. Nová vodní linka na Císařském ostrově umožní splnění limitů pro vypouštěné odpadní vody a umožní v budoucnu rekonstrukci stávající vodní linky. To vše proběhne bez jakéhokoliv výpadku v provozu čistírny.

 

URL Hinweis: