Referenz Temný Důl

Rozvody-filtrace.jpg
Fotos in Galerie: 3
Galerie ansehen »

Intenzifikace ÚV Temný Důl

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2014 - projekt probíhá 134,2 mil Kč 2,6 mil Kč Správce stavby

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Správce stavby jako hlavní dodavatel služeb.

 
Stávající soubor objektů slouží k úpravě pitné vody, která je jímána z řeky Úpy. 
 
Úpravnu vody tvoří několik samostatných objektů: 
 
- jímací objekt 
 
- vlastní úpravna vody a oplocení 
 
- provozní vodojem
 
Tyto objekty jsou předmětem rekonstrukce s dostavbou. Objekt úpravny, jímací objekt a provozní vodojem jsou datovány do 60-tých let 20. století, dostavba úpravny do roku 1987. 
 
Cílem navržené intenzifikace ÚV Temný důl je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky a eliminace bakteriálního znečištění.

 

URL Hinweis: