Referenz Letiště Ruzyně

1

Rozšíření ČOV + ČKV Jih - letiště Praha Ruzyně

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2014 - 2016 240 mil Kč 7,9 mil Kč Technický a investiční dozor

Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

Předmětem projektu „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice“, je vybudování přeložky kanalizačních sítí a jejich zkapacitnění, retenční nádrže na dešťové vody, osazení technologie čištění dešťových vod, nová akumulační nádrž na vody znečištěné rozmrazovacími postřiky a technologie jejich biologického čištění, propojení se stávajícími objekty čistírny odpadních vod a čistírny kontaminovaných vod, rekonstrukce vybraných objektů stávajících zařízení ČOV + ČKV na cílovou kapacitu 89.570 EO. Tím bude zabezpečeno stabilní čištění všech produkovaných vod z rozšířeného areálu letiště na potřebné parametry. 

 

URL Hinweis: