Referenz Likvidace CDS

srot.JPG
Fotos in Galerie: 8
Galerie ansehen »

Likvidace povrchových areálů po hlibinné těžbě uranu DIAMO s.p., TÚU Stráž p. R.

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2014 - 2015 496,4 mil Kč 14,9 mil Kč Správce stavby, KBOZP

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti správce stavby jako hlavní dodavatel služeb ve sdružení s  firmou MEGA a.s.

 
Předmětem projektu je provedení nápravných opatření v areálech Centrální dekontaminační stanice a Dolu Hamru I - Jáma č.3. Areál CDS zaujímá plochu cca 11 ha, areál Dolu Hamru I - Jáma č.3 cca 22,3 ha.
 
Cílem projektu – provedení nápravných opatření na předmětné lokalitě povrchového areálu po hlubinné těžbě uranu je omezit ozáření osob vystavených působení ionizujícího záření pocházejícího z objektů a materiálů kontaminovaných radionuklidy na úroveň přijatelnou z hlediska limitů stanovených pro ozáření obecně platnými právními předpisy na úseku radiační ochrany.
 
Cílem nápravných opatření je také odstranění materiálů a zemin nadlimitně kontaminovaných ropnými uhlovodíky jako potenciálního zdroje ekologických rizik.
 
Koncepce nápravných opatření vychází z principu úplného odstranění kontaminovaných stavebních objektů a sanace kontaminovaných zemin v rozsahu, který odpovídá budoucímu způsobu využití území a který zajistí požadovanou eliminaci zdravotních a ekologických rizik.

 

URL Hinweis:
http://strazcds.spravcestavby.cz/