Referenz Mladoboleslavsko

P1150613.jpg
Fotos in Galerie: 9
Galerie ansehen »

Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II.

Die Realisationszeitraum Preis der Bauarbeiten (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.) Preis der Dienstleistungen (nach dem Werkvertrag , ohne MwSt.)) Art der geleisteten Dienste
2012 - 2014 580 mil Kč 11,6 mil Kč Správce stavby

Naše společnost je vedoucím sdružení "Garnets Consulting - Realstav MB", které v rámci projektu zastává funkci správce stavby. Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury na 9 lokalitách v Ml. Boleslavi a okolí. Předmětem je výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce 14,3 km (z toho 1012,5m ražená štola v Mn. Hradišti), výstavba vodovodních řadů v délce 12,6 km a intenzifikace ČOV Mn. Hradiště o kapacitě 7 040 EO. Projekt je spolufinancován OPŽP.

 

URL Hinweis:
http://mb2.spravcestavby.cz/